Denna sida uppdateras kontinuerligt vid eventuella

driftstörningar i närvarosystemet Tempus

För närvarande finns inga kända driftstörningar i Tempus.

Har du svårigheter att komma åt Tempus just nu?
Felsök i första hand din egen internetanslutning.

Kontakta vår support i andra hand.

Simma lugnt!

© Tempus Information Systems AB
010-178 88 20
support@tempusinfo.se

www.tempusinfo.se